Het jaarverslag 2019 is verschenen

Pasuk Foundation is ook in het afgelopen jaar weer gegroeid, blijkt uit ons jaarverslag dat we deze week publiceerden. In onze strijd tegen armoede in Cebu City hebben we prachtige projecten mogen realiseren. Na de allesverwoestende brand in onze sloppenwijk hebben we 12 getroffen Pasuk gezinnen nieuwe huizen gebouwd. Op het Pasuk project is ons nieuwe computerlokaal in gebruik genomen, compleet met internet, scanners en printers. Hier kunnen onze scholieren in een rustige, veilige omgeving aan hun schoolopdrachten werken.

Lage kosten
Pasuk Foundation is een vrijwilligersorganisatie en maakt volledig gebruik van de tijd en talenten van vrijwilligers, producten en diensten van bedrijven en diverse subsidies. Zo houden we onze organisatiekosten laag. Ruim 97% van ontvangen donaties kwam in 2019 ten goede aan het Pasuk kindontwikkelingsprogramma op de Filipijnen.

Prachtige ontwikkeling
Bestuursvoorzitter Martijn Ros: "We danken God voor een heel bijzonder jaar. De Heere Jezus heeft steeds in alles voorzien, en zelfs meer gegeven dan wij nodig hadden. Dankzij de ontvangen donaties voor de brand konden we de getroffen Pasuk gezinnen verblijden met een nieuw huis, geschilderd-en-wel. In april 2019 hielden we een bijzonder dankfeest met de kinderen, hun ouders en het Pasuk team, om God te prijzen voor Zijn hulp en zegeningen. Ook zijn we blij met de groeiende saamhorigheid in de groep en de prachtige ontwikkeling die de Pasuk kinderen doormaken.

Jaarverslag
Fijn dat u de tijd neemt om het jaarverslag door te nemen! Klik hier om het jaarverslag te lezen.