Het verhaal van Jennifer

Afgelopen jaar zijn we als Pasuk met een nieuw programma gestart: de meest kwetsbare kinderen willen we intensiever ondersteunen in hun eerste levensbehoeften, om hun schoolgang te borgen. Jennifer is één van zulke kinderen. Hieronder leest u haar verhaal.

Risico
Jennifer (15 jaar) heeft geen ouders meer en wordt – samen met haar broertje Raymart (13 jaar) – opgevoed door hun oude oma. Ze wonen in Quiot, een afgelegen wijk in de heuvels van Cebu City. Hoewel oma Vera echt haar best doet om haar kleinkinderen te verzorgen, vormt het ontbreken van een normale gezinsstructuur en opvoeding een groot risico. De oudere zus van Jennifer raakte zwanger toen ze nog maar 13 jaar was, had met 24 weken een miskraam en was binnen een jaar opnieuw in verwachting. Inmiddels is Jennifer ook op tienerleeftijd en het zou ons hart breken als haar iets dergelijks overkomt.

Veilige plek
Om haar op het goede pad te leiden en de voortgang van haar studie te bewaken, logeren Jennifer en broertje door-de-weeks in de kerk bij het gezin van Russel en Nenette. In deze veilige, liefdevolle omgeving leert Jennifer stap voor stap hoe God een gezin bedoeld heeft, en welke verantwoordelijkheden en taken daarbij horen. Ook kan Jennifer voor haar schoolopdrachten gebruik maken van het Pasuk computerlokaal en krijgt ze structuur en begeleiding in haar huiswerk. Ze zit in de tweede klas van de middelbare school en we zijn erg dankbaar dat goed mag gaan met Jennifer.

Getuigenis
Bekijk haar verhaal in onderstaande video (Engelse ondertiteling), waarin Jennifer vertelt over haar situatie, de hulp van Pasuk en haar hoop in Jezus.


Kind-sponsorprogramma

Naast het reguliere kindontwikkelingsprogramma en ons noodhulpprogramma is het kind-sponsorprogramma een nieuwe activiteit binnen Pasuk. Het nieuwe programma heeft als doel om de meest kwetsbare sponsorkinderen structureel te ondersteunen in hun eerste levensbehoeften – veiligheid, voedsel en kleding. Dit wordt gefinancierd door donateurs die zich persoonlijk hebben gecommitteerd aan sponsorkinderen. Het nieuwe programma zit nog in opstartfase – op dit moment ondersteunen we drie kinderen. Afhankelijk van de behoeften van kinderen en bereidheid vanuit donateurs hopen we dit aantal kinderen verder uit te breiden.

Als u vragen heeft over het kind-sponsorprogramma of als u interesse heeft om hierin structureel bij te dragen, laat het ons weten via het contactformulier.