Het jaarverslag 2020 is verschenen

Met dankbaarheid kijken we terug op een uitdagende periode die gekenmerkt wordt door quarantaine, noodhulp en thuisonderwijs. Samen met u mogen we ruim 70 kinderen die opgroeien in extreme armoede, scholingsmogelijkheden én hoop voor de toekomst bieden. De veranderende situatie vraagt om creativiteit en maatwerk in de bestrijding van armoede.

Grote nood
Vanaf maart moeten de Pasuk scholieren en hun families zoveel mogelijk thuisblijven. Mensen die leven onder de armoedegrens hebben in het gewone dagelijkse leven sowieso al uitdaging om goed rond te komen. Het niet mogen werken zorgt voor nog grotere problemen in de gezinnen. Er is honger en nood. Er is angst en verveling. Er zijn geen ontsnappingsmogelijkheden bij huiselijk geweld. En omdat de kinderen niet naar school kunnen, lopen ze onderwijsachterstand op.

In actie
Meteen komt Pasuk Foundation in actie om de kinderen en hun gezinnen te helpen in hun eerste levensbehoeften. De fondsenwervingsactie komt snel op gang. Dankzij uw hulp maken we een levensbelangrijk verschil in de gezinssituatie. Iedere week mogen we voedselpakketten uitdelen, bestaande uit rijst, groenten, aardappel, olie, gedroogde vis en vitaminetabletten. De kinderen en hun ouders zijn enorm dankbaar dat er aan hun gedacht wordt.

Hulp en troost
Bestuursvoorzitter Martijn Ros: “Het was voor iedereen een veelbewogen jaar, waarin stress en honger tijdens de lockdown werden afgewisseld met blijdschap en dankbaarheid voor de noodhulp die we mochten bieden. We prijzen onze Heere dat Hij steeds in alles heeft voorzien, zodat we de Pasuk gezinnen de praktische hulp en troost mochten bieden die zo nodig was”.

Financieel gezond
Pasuk Foundation is een vrijwilligersorganisatie en maakt volledig gebruik van de tijd en talenten van vrijwilligers, producten en diensten van bedrijven en diverse subsidies. Zo houden we onze organisatiekosten laag. Ruim 98% van ontvangen donaties komt ten goede aan het Pasuk kind-ontwikkelingsprogramma. Ondanks de extra uitgaven voor de noodhulp zijn we financieel gezond en mogen we het jaar afsluiten met een positief resultaat – iets om dankbaar voor te zijn.

Jaarverslag
Fijn dat u de tijd neemt om het jaarverslag door te nemen! Klik hier om het jaarverslag te lezen.