Het jaarverslag 2021 is verschenen

We kijken terug op een uitdagend jaar waarin onze scholieren thuis onderwijs kregen. Een jaar dat eindigde met een grote brand en een supertyfoon. Samen met u mogen we ruim 70 kinderen die opgroeien in extreme armoede, scholingsmogelijkheden én hoop voor de toekomst bieden. De steeds veranderende situatie vergt flexibiliteit van ons team en maatwerkoplossingen in de bestrijding van armoede.

> Jaarverslag 2021

Brand en storm
Wat eerst leek op een redelijk stabiel jaar, eindigde 2021 plotseling in een grote chaos. Eind november werd de sloppenwijk van de zusjes Claudine en Charilyn compleet verwoest door brand. En nog geen drie weken later werd het eiland Cebu getroffen door supertyfoon ‘Rai’, waardoor veel van onze sponsorkinderen opeens geen dak meer boven hun hoofd hadden. De schade in de stad was enorm, en lange tijd was er geen elektriciteit en stromend water. Het Pasuk team is zo snel mogelijk aan de slag gegaan om de kinderen hulp te bieden en beschadigde huizen te repareren.

Dankbaarheid
Bestuursvoorzitter Martijn Ros: “In veel opzichten was 2021 ook een heel mooi jaar. Iedere week hebben we de sponsorkinderen en hun ouders mogen bemoedigen tijdens de huisbezoeken. We zijn ontzettend blij met Glenda – onze parttime vakdocent – die de Pasuk tieners succesvol bijles geeft en hulp biedt bij lastige huiswerkopdrachten. En het zomerkamp in juli was voor de tieners een geweldige ervaring en een heerlijke afsluiting van een intensief schooljaar vol quarantainebelemmeringen. Onze harten zijn vervuld met dankbaarheid naar de Heere God, Die steeds opnieuw bewijst de Pasuk kinderen nooit in de steek te laten en steeds opnieuw onze gebeden verhoort. Zijn rijke zegeningen steunen ons vertrouwen dat “bij God geen ding onmogelijk is” (Lucas 1:37).

Financieel gezond
Pasuk Foundation is een vrijwilligersorganisatie en maakt volledig gebruik van de tijd en talenten van vrijwilligers, producten en diensten van bedrijven en diverse subsidies. Zo houden we onze organisatiekosten laag. Ruim 98% van ontvangen donaties komt ten goede aan het Pasuk kind-ontwikkelingsprogramma, zo blijkt uit de jaarrekening. Ondanks de extra uitgaven voor de noodhulp zijn we financieel gezond en mogen we het jaar afsluiten met een positief resultaat – iets om dankbaar voor te zijn!

Jaarverslag
Fijn dat u de tijd neemt om het jaarverslag door te nemen! Klik hier om het jaarverslag te lezen.