Bijvoeding biedt hoop in strijd tegen tuberculose

Update 1 oktober 2023
We zijn dankbaar dat we kunnen melden dat het goed gaat met Sandra. Ze heeft zes maanden de medicijnen tegen tuberculose iedere dag trouw ingenomen. Bij de laatste controle bleken haar longen schoon en vrij van bacteriën. Alle eer en dank God, dat Hij Sandra genezing heeft gegeven. We zullen haar conditie en gezinssituatie nauwlettend in de gaten blijven houden.

In Cebu City zijn pastor Russel en zijn vrouw Nenette vastberaden om de omstandigheden van Pasuk scholieren en hun families te verbeteren. Tijdens een ronde huisbezoeken in de sloppenwijk ontdekken zij de schrijnende situatie van Sandra, een zieke en ernstig verzwakte moeder die lijdt aan tuberculose. Om haar te helpen de noodzakelijke medicijnkuur af te ronden, is Pasuk een speciaal bijvoedingsprogramma gestart. Dit biedt niet alleen gezonde en voedzame maaltijden, maar ook hoop op herstel voor Sandra. Het is ons gebed dat deze lieve moeder zal kunnen blijven zorgen voor haar gezin.

Lees verder onder de video wat u kunt doen om Sandra te helpen.

Het is van groot belang inzage te hebben in de leefomgeving van onze Pasuk kinderen. Pastor Russel en zijn vrouw Nenette trekken regelmatig de sloppenwijken in om onze kinderen op te zoeken en verbinding te leggen met de ouders. Door deze bezoeken krijgen we de mogelijkheid om extra ondersteuning te bieden waar nodig. Zo bereiken we niet alleen individuele kinderen, maar ook hun gezinnen.

Zo troffen Pastor Russel en Nenette tijdens een bezoek in het kleine huisje van onze scholier John Gabriel, een zieke moeder aan. Sandra oogt verzwakt en vermoeid. Na bezoek aan de kliniek is de diagnose: tuberculose, een ziekte waar Sandra niet onbekend mee is. Zij heeft al eerder te kampen gehad met deze slopende ziekte. Gabriel en zijn jongere zusje Christine kunnen hun moeder niet missen. Het is duidelijk: er moet iets gebeuren.

Besmettelijk
Tuberculose is een besmettelijke bacteriële infectieziekte die de longen aantast en ernstige gezondheidsrisico's met zich meebrengt, omdat het onbehandeld kan leiden tot longschade, orgaanfalen en zelfs de dood. De oplossing voor tuberculose lijkt vrij eenvoudig: een speciale kuur van een half jaar. Twee maal daags een vrij forse pil innemen. De Filipijnse overheid verstrekt deze medicatie geheel gratis, omdat zij er belang bij heeft deze besmettelijke ziekte in de sloppenwijken zoveel mogelijk in te dammen.

Het probleem zit echter in de bijwerking van de medicatie, als deze wordt ingenomen met onvoldoende voeding. De vader van John Gabriel kan met zijn inkomen amper voldoende voedsel betalen voor zijn gezin, waardoor het vaak gebeurde dat Sandra met een lege maag de zware kuur slikte. Hierdoor werd ze erg duizelig en naar. De kuur werd niet afgemaakt, zodat na verloop van tijd de tuberculose de kop weer opstak. Sandra is dermate verzwakt dat ze amper zorg kan dragen voor haar twee kinderen. De tragische situatie van Sandra heeft ons diep geraakt. Het verdriet dat in haar ogen te lezen is en het grote verlangen om beter te worden. Is er iets wat we kunnen doen zodat deze kuur wél kan worden afgerond en Sandra weer beter kan worden? Jazeker, en u kunt daarbij helpen!

Gezonde voeding
Pasuk heeft een bijvoedingsprogramma van een half jaar opgezet, voor Sandra en haar gezin. Als Sandra haar pillen kan innemen met een goed gevulde buik, dan heeft ze minimaal last van  bijwerkingen. Tegelijkertijd geven deze gezonde maaltijden haar tengere lichaam extra kracht en vitamines voor herstel. We zijn inmiddels gestart met drie maaltijden per dag, voor zowel Sandra als haar twee kinderen. Over een periode van zes maanden wordt het programma afgebouwd naar tenslotte één keer per dag.

We zijn dankbaar dat Pasuk deze noodzakelijke hulp mag bieden aan Sandra en haar kinderen. Mogen we u vragen deze situatie mee te nemen in gebed? Wellicht wilt u een extra bijdrage doen. De kosten voor dit bijvoedingsprogramma, dat 6 maanden duurt, bedragen 1200 euro. U kunt hieronder eenvoudig doneren. Alvast hartelijk bedankt!

DONEER + BLIJF OP DE HOOGTE

IDEAL of PAYPAL
Goed om te weten: Pasuk Foundation wordt door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw gift aftrekbaar is voor de aangifte inkomstenbelasting.

DONEER ANONIEM

BANKOVERSCHRIJVING
NL11 ABNA 0415 2876 26 t.n.v. Pasuk Foundation, o.v.v. “Bijvoedingsprogramma Sandra”

IDEAL of PAYPAL
Goed om te weten: Pasuk Foundation wordt door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw gift aftrekbaar is voor de aangifte inkomstenbelasting.