Uw erfenis leeft door
 

Nalaten aan kinderen in armoede

U bent geraakt door de missie van Pasuk Foundation en wilt het werk van Pasuk Foundation graag steunen. Wat fijn! Behalve Pasuk Foundation helpen tijdens uw leven, kunt u dat ook nog doen na uw overlijden. U kunt Pasuk Foundation namelijk een plek geven in uw testament. Hieronder leggen we uit wat dit inhoudt.

Testament
Heel veel Nederlanders hebben (nog) geen testament. De overheid heeft in de wet bepaald waar uw vermogen naar toe gaat, als u geen testament hebt gemaakt. U kunt ook de regie in eigen hand nemen door een testament te maken. Door middel van een testament kunt u als het ware aan Pasuk Foundation nog een gift geven, nadat u bent overleden. Dat kan op twee manieren, namelijk door middel van het opnemen van een legaat of een erfstelling.

Legaat
Een legaat is een specifieke making van een geldbedrag of een vermogensbestanddeel zoals een auto of een huis. U kunt ook denken aan een kunstvoorwerp of een sieraad.

Erfstelling
Pasuk Foundation kan ook als erfgenaam worden opgenomen in uw testament. Ook dat kan weer op twee manieren. U kunt Pasuk Foundation als enige erfgenaam opnemen, of als één van uw erfgenamen. In het laatste geval moet er natuurlijk een bepaald percentage worden vermeld in uw testament.


Vrijblijvend advies
De huisnotaris van Pasuk Foundation, Bas Bronkhorst van Blankhart & Bronkhorst Netwerk Notarissen in Beekbergen, helpt u graag verder. U kunt met hem contact opnemen voor een gesprek. Een dergelijk gesprek is kosteloos en helemaal vrijblijvend. De notaris kan u ook adviseren over andere belangrijke zaken die u in een testament kunt regelen, zoals de benoeming van een executeur.

 

Contact
Notaris mr. B. Bronkhorst
email: b.bronkhorst@bbnwn.nl

Blankhart & Bronkhorst Netwerk Notarissen
Wolterbeeklaan 3, 7361 ZD, Beekbergen
Telefoon 055-5063333
www.blankhartbronkhorst.nl

Notaris mr. B. Bronkhorst