Het bestuur stelt zich voor
 
previous arrow
Martijn

Ik gun ieder kind een hoopvolle toekomst en een eeuwig leven met God

Wat mij in de sloppenwijken altijd het meeste raakt, is de uitzichtloosheid in de ogen van kinderen. Het herinnert mij sterk aan de leegte en doelloosheid uit mijn eigen leven, voordat de Heere Jezus mij riep in 2013. Sinds ik christen ben heb ik ontdekt dat God juist “de armen van deze wereld heeft uitverkoren om rijk te zijn in geloof” (Jak 2:5). Het is mijn diepste verlangen dat de Heere het Pasuk kindontwikkelingsprogramma zal gebruiken om kinderen en hun families tot Zich te trekken voor een hoopvolle toekomst en een eeuwig leven met Hem. En dat de kinderen door goed onderwijs zullen ontwikkelen tot verantwoordelijke, zelfredzame volwassenen, die op hun beurt weer anderen zullen helpen.

Martijn Ros, bestuursvoorzitter

Martijn Ros
Tobias

Een verschil maken in de levens van kinderen is zo waardevol en een groot voorrecht

Het is geweldig om onderdeel te mogen zijn van het bestuur van Pasuk. Via Martijn ben ik in aanraking gekomen met onze stichting, in onze vorige gemeenten kon hij er altijd vol passie over spreken. Er kwam een moment waarom ik ervaarde dat God mij vroeg om open te staan voor nieuwe uitdagingen binnen zijn koninkrijk. Op een bijzondere manier kwam ik wederom in contact met Martijn en bleek dat de functie als secretaris was vrijgekomen. Een geweldig moment om in te stappen.

Het verschil proberen te maken in de levens van kinderen is een groot voorrecht. Ze mogen mee te geven wie Jezus voor hen wil zijn en ze tevens praktisch te ondersteunen in scholing. In de bijbel mogen we lezen over de grote liefde die God voor de kinderen heeft. Ik hoop hierin te mogen bijdragen bij Pasuk.

Tobias Huizing, secretaris

Tobias Huizing
Maarten

Ik ben blij om indirect bij te kunnen dragen aan de praktische en geestelijke hulp voor kinderen in nood.

Door onderwijs en geestelijke hulp kunnen kinderlevens voorgoed veranderen.  Pasuk biedt kinderen de mogelijkheid om naar school te kunnen gaan en via het zaterdag programma en huisbezoeken krijgen ze onderwijs uit de Bijbel. Hoe Pasuk dit aanpakt sprak mij vanaf het begin erg aan: kleinschalig en via een team van vrijwilligers uit de lokale kerk. Vanuit Nederland kan ik geen directe hulp bieden maar wel indirect. Graag draag ik mijn steentje bij door mij in te zetten als penningmeester. Ook is het erg leuk om samen met de andere bestuursleden te sparren over praktische oplossingen en hoe we de visie van Pasuk nog beter vorm kunnen geven. Ik hoop en bid dat er nog veel kinderen op deze manier geholpen mogen worden! 

Maarten Cornelisse, penningmeester

Maarten Cornelisse
next arrow