Hoop en educatie voor ieder kind
 

Ons programma

Iedere zaterdag komen onze scholieren naar het Pasuk project in CBC. Daar ontvangen zij een gezonde en voedzame maaltijd, les uit de Bijbel, liefde, persoonlijke aandacht en begeleiding. De kinderen genieten volop van het met elkaar zingen, dansen, spelen, knutselen en andere activiteiten.

Schoolspullen
Aan het einde van de zomervakantie krijgen de Pasuk scholieren hun benodigde schoolspullen voor het nieuwe schooljaar, o.a. een rugtas, schooluniform, schoenen, sokken, gymkleding en schrijfbenodigdheden. De kinderen ervaren dit echt als een enorme beloning. Ze kijken elk jaar reikhalzend uit naar dit moment waarop ze weer nieuwe spullen ontvangen, wat hen in staat stelt om het nieuwe schooljaar te beginnen. En de ouders van de kinderen zijn tot tranen geroerd omdat ze geen schulden hoeven te maken om de benodigde schoolspullen voor hun kind aan te schaffen.

Schoolreisje
In de zomervakantie nemen we de kinderen mee op schoolreisje naar een prachtig resort in het oerwoud ten noorden van Cebu City. In het resort zijn een aantal zwembaden gebouwd, waar helder bronwater doorheen stroomt. De Pasuk kinderen komen normaal gesproken hun eigen wijk niet uit. Deze wijk, in haar armoede, smog en hitte, is hun referentiekader. Het uitje naar het resort was een enorme happening voor de kinderen. De kinderen zijn niet gewend aan de gezelligheid, het aanwezige eten en drinken en de prachtige, schone natuur. Ze genieten volop van het frisse water. Door het schoolreisje kunnen de kinderen genieten en echt even kind zijn.

Vakantiebijbelschool
Ook in de zomervakantie komen de kinderen elke zaterdag naar het Pasuk project. Zo bieden we hen - ondanks het onderbroken schoolritme – toch een wekelijkse structuur en raken we de kinderen niet ‘kwijt’. In deze periode houden we ook onze jaarlijkse vakantiebijbelschool; zes dagen achter elkaar leren de kinderen verschillende Bijbelverhalen kennen en gaan daar al knutselend, zingen en spelend mee aan de slag. Ook de ouders vinden het prachtig om hun kinderen zo met elkaar te zien leren en samenwerken. De laatste dag is extra bijzonder, als alle kinderen hun ingestudeerde lied en dans mogen voordragen op het podium. De week wordt afgesloten met een feestelijke diploma-uitreiking.

Kerstviering
Onze kerstviering is een prachtige afsluiting van het kalenderjaar. De Pasuk kinderen, hun ouders/verzorgers en de Pasuk staf komen al één grote familie bij elkaar. Iedereen geniet van het samenzijn, de spelletjes, het heerlijke eten en drinken en het uitwisselen van de diverse cadeautjes. Zoals in veel landen wordt ook in de Filipijnse cultuur kerst uitbundig gevierd met cadeaus en lekker eten. Onze projectdirecteur, pastor Russel Villafuerte, staat in zijn toespraak stil bij de échte betekenis van Kerst; over Gods liefde voor de wereld en het grootste Geschenk, dat Hij zijn eigen Zoon gegeven heeft om iedereen die in Hem gelooft, te verlossen van zonde en schuld.

Contact met school
De Pasuk mentors hebben wekelijks contact met de docenten van onze scholieren. Deze samenwerking met school werkt erg goed. De gesprekken geven ons een duidelijk beeld van hoe de kinderen het doen in school en stelt ons in staat om waar nodig bij te sturen. Als een kind bijvoorbeeld niet op school verschijnt, zitten we hier bovenop. De docenten uiten hun dankbaarheid voor het werk van Pasuk Foundation. Zij benadrukken dat niet alle kinderen het voorrecht hebben om ondersteund te worden in hun scholing, zoals onze studenten. De leerkrachten dragen hun steentje bij door onze scholieren extra in de gaten te houden en hen aan te moedigen om goed hun best te doen.

Aandacht voor ouders
De ouders van onze sponsorkinderen worden actief bij het Pasuk project betrokken. Zo zijn zij samen met hun kind aanwezig tijdens de aanschaf van de schoolspullen, bij de vakantiebijbelschool, het schoolreisje, de kerstviering en andere belangrijke momenten.
Aan het begin van ieder schooljaar sluiten we een schriftelijke overeenkomst met de ouders waarin zij zich committeren er alles aan te zullen doen om de schoolgang en schoolprestaties van hun kind te bevorderen. Iedere week hebben onze vrijwilligers contact met de ouders om de schoolvoortgang en gezinssituatie van de scholier te bespreken. Zo kunnen we, indien nodig, snel hulp bieden. We ontmoeten de ouders in hun eigen wijk, meestal in het huis van een van de scholieren. Sommige ouders bezoeken inmiddels de zondagsdiensten van de kerk, vooral die op loopafstand wonen.