Bescherming begint met preventie
 

Veiligheid van kinderen

Kinderen en jongeren zijn kwetsbaar. Daarom geven wij prioriteit aan de bescherming van kinderen en jongeren op het Pasuk project. We strijden tegen elke vorm van kindermishandeling en uitbuiting en we doen wat mogelijk is om ervoor te zorgen dat de Pasuk kinderen en jongeren beschermd worden en in veiligheid kunnen opgroeien.

Goede bescherming van kinderen en jongeren begint met preventie. Dat betekent dat op de plekken waar Pasuk werkt, voorzorgsmaatregelen worden genomen om de kans op misbruik en geweld zo klein mogelijk te maken. Daarom is er een gedragscode (“Child Protection Policy”) voor mensen die Pasuk op welke manier dan ook vertegenwoordigen en/of het Pasuk project bezoeken. De richtlijnen beschermen zowel de kinderen als degenen die met de kinderen omgaan. Ze zijn gebaseerd op Bijbelse principes en er wordt rekening gehouden met de context van de Filipijnse cultuur. Door het onderschrijven en ondertekenen van deze gedragscode dragen we samen bij aan een veilige en gezonde ontwikkeling van de Pasuk kinderen.

 

Aannamebeleid
Vanuit onze zorg voor de bescherming van de Pasuk kinderen willen we ervoor zorgen dat we te maken hebben met vrijwilligers en bezoekers met goede bedoelingen en de juiste instelling. Daarom maken we enkele afspraken voordat iemand vrijwilliger kan worden of het Pasuk-project bezoekt. Zo zorgen we voor een onbezorgd en veilig gevoel voor alle betrokkenen. Met dit aannamebeleid proberen we te verhinderen dat mensen met verkeerde bedoelingen bij onze organisatie betrokken raken.

Het volgende geldt als we nieuwe vrijwilligers en/of bezoekers actief laten zijn bij Pasuk Foundation:

  • Er is een kennismakingsgesprek met een bestuurslid van Pasuk Foundation;
  • De vrijwilliger leest de gehele ‘Child Protection Policy’ en onderschrijft deze;
  • Er worden twee referenties opgevraagd van niet-familieleden;
  • Er wordt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aangevraagd die gescreend is op categorie 84 (belast zijn met de zorg voor minderjarigen)
  • Het bestuur van Pasuk Foundation neemt een bindend besluit op basis van bovenstaande.

Vertrouwenscontactpersoon
Om de veiligheid van onze sponsorkinderen te beschermen hebben wij een team van vertrouwenscontactpersonen (“Child Safeguarding Focal Point”) opgeleid om eventuele incidenten op te volgen en ondersteuning te bieden bij de uitvoering van ons beleid. Het Pasuk Child Safeguarding Team is verantwoordelijk voor het onderzoeken van klachten en zorgt voor de juiste opvolging en maatregelen. Ze werken samen met andere stafleden en externe autoriteiten en houden informatie zo vertrouwelijk mogelijk. Voor vragen en/of zorgen m.b.t. veiligheid van kinderen, kunt u contact opnemen via safeguarding@pasukfoundation.org.