Omdat ieder kind waardevol is
 

Waarom wij helpen

Stel je eens voor… dat je als kind opgroeit in een sloppenwijk, omringd door lawaai, stank en rommel. Vandaag heb je nog niets gegeten. Je moeder gaf je wat kleingeld om de dag door te komen, voordat ze naar haar werk vertrok. Je hoopt maar dat er vanavond een maaltijd op tafel zal staan. Je voelt je verdrietig en hopeloos. Je vader is overleden in de gevangenis, en er is geen geld voor schoolspullen. Hierdoor miste je de start van het schooljaar, maar je droomt ervan ooit terug te keren naar school, een vak te leren, een baan te vinden. Weg van hier…

Deze schrijnende situatie is de dagelijkse realiteit voor miljoenen kinderen in de Filipijnen. De sloppenwijken, waar gebrek aan basisbehoeften en onderwijskansen de norm zijn, zijn vaak plaatsen van uitzichtloosheid en extreme armoede. Maar te midden van deze uitdagingen gloort er hoop voor de meest kwetsbare kinderen.

Onze missie
Pasuk Foundation is een christelijke hulporganisatie voor de ontwikkeling van kinderen en is al meer dan 20 jaar actief op de Filipijnen. Wij geloven dat ieder kind uniek en waardevol is. Daarom willen we kwetsbare kinderen in staat stellen om hun talenten te ontwikkelen en te komen tot het doel waarvoor zij geschapen zijn. In samenwerking met kerkpartners op de Filipijnen biedt Pasuk Foundation hoop en educatie aan deze kinderen. Hoop, door het Evangelie van Jezus Christus. En we bieden de kinderen onderwijsmogelijkheden, om hun groei en zelfredzaamheid te stimuleren.

Kernwaarden
Onze werkwijze is gebaseerd op een bijzondere combinatie van vier kernwaarden:

INTEGRALE AANPAK
Armoede is een complex probleem dat alleen effectief bestreden kan worden als het op alle fronten wordt bestreden. Daarom ondersteunen wij de Pasuk kinderen met een integrale aanpak van hun mentale-, fysieke-, sociale- en geestelijke armoede.

ONTWIKKELING VAN KINDEREN
Hoop en educatie zijn de sleutels tot ontwikkeling. Al ruim 15 jaar mogen we ervaren hoe een positief toekomstperspectief en goede scholing het verschil maken in de levens van Filipijnse kinderen die opgroeien in armoede. Daarom voorzien wij hen van de benodigde schoolspullen, zodat de kinderen naar school kunnen.

VIA LOKALE KERKEN
Het evangelie biedt hoop, ook in de Filipijnen. In de sloppenwijken waar wij actief zijn zitten veel gezinnen gevangen in geestelijke armoede. Daarom werkt Pasuk Foundation samen met bijbelgetrouwe, christelijke kerken in de Filipijnen, die zowel actief het evangelie verspreiden als zich inzetten om kinderen en hun families in praktische zin te helpen.

MET VRIJWILLIGERS
Pasuk Foundation is een vrijwilligersorganisatie en maakt volledig gebruik van de tijd en talenten van vrijwilligers, producten en diensten van bedrijven en diverse subsidies. Zo houden we onze kosten laag en komen de giften van donateurs voor minimaal 98% rechtstreeks ten goede aan de ontwikkeling van de Pasuk kinderen.